LIELDIENAS MŪSU SKOLĀ.

Tā Adelaides latviešu skola svinēja Lieldienas kopā ar dažādām organizācijām un arī viesiem no lietuviešu skolas Adelaidē.

Skolas sarīkojums 24. septembrī

Publicēja 2016. gada 31. jūl. 13:43Adelaides Latviešu Skola

Mēs aicinām visus uz

Adelaides skolas gadskārtējo sarīkojumu un vidusskolas izlaidumu

 

Pirmā daļa sāksies 10:00 ar vidusskolas izlaidumu (absolvente Tamāra Līduma), pēc tam sekos skolēnu dziesmu un deju koncerts.  Otrajā daļā mēs visus aicinām uz

 

Pavasara gadatirgu

 

Pavasara gadatirgus būs īsti piemērots noslēgums mūsu skolas Ēdienu gadam.

Skolas bērni piedalīsies ar pašu gatavotiem gardumiem un pārdos tos pie saviem tirgus galdiem.

 

Kā jau īstā gadatirgū, mēs aicinām ļaudis no malu malām, ciemu ciemiem, organizāciju organizācijām, biedrību biedrībām, baznīcām un koriem – nāciet pulkā ar saviem tirgus galdiem -  pīrāgiem un kūkām, puķēm un stādiem, rokdarbiem, īstu mantu, krāmiem un reklāmas būdām, un galvenais - izmantojiet izdevību iepazīstināt jūsu organizāciju un piesaistīt jaunus biedrus. Mums būs brīvā skatuve un mikrofons, nāciet un runājiet, dziediet un dejojiet, rādiet kumēdiņus un zilus brīnumus.

 

Gadatirgus notiks 24. septembrī no aptuveni 11:30 līdz 13:00 Tālavas lielajā zālē. Galdu salikšanu vislabāk paveikt no paša rīta sākot no 9:00, pirms sarīkojuma svinīgās daļas.

 

Lūdzu visus interesentus (organizācijas un privātpersonas) pieteikties pie Ivetas Leitases [email protected]  Skola būs ļoti pateicīga par ziedojumiem no visiem skatītājiem, pārdevējiem un pircējiem.

 

2016.mācību gads ir sācies!

Publicēja 2016. gada 9. febr. 16:26Lena Rumpe   [ atjaunināts 2016. gada 9. febr. 16:44 ]

Apsveicam skolotājus, skolēnus un vecākus! Novēlam izturību un mācīties kāri!
Šī gada galvenā tēma "Vāru, vāru, putriņu" ir mācīties par to, ko tad ēd īsteni latvieši. 

Skolas sarīkojums 2015

Publicēja 2015. gada 14. sept. 18:28Adelaides Latviešu Skola   [ atjaunināts 2015. gada 14. sept. 21:36 ]

Adelaides Latviešu skolas
ikgadējais sarīkojums
Sestdien, 2015. gada 26. septembrī,
10:00 Tālavas Lielajā zālē

 
Skolas sarīkojuma tēma
Latvijas daba

Visi gatavo priekšnesumus  - bērnudārznieki un spēļu grupa būs putniņi, pirmā klase rādīs Latvijas dzīvniekus, 2-4 klase stāstīs par gadalaikiem un 6-7 klase attēlos dažus interesantus faktus par Latvijas dabu. No vidusskolēniem dzirdēsim stāstu par dzintaru. Visi skola mācās jaunas dziesmas un arī dažus dančus.

Pēc sarīkojuma varēs pakavēties pie kūkām un kafijas.
Sarīkojumā būs arī loterija.

Ieeja pret ziedojumiem.

Aizvesto piemiņas diena

Publicēja 2015. gada 7. jūn. 08:08Adelaides Latviešu Skola   [ atjaunināts 2015. gada 7. jūn. 08:32 ]

13. jūnijā plkst 14:00 Adelaides Latviešu skola piedalās Aizvesto piemiņas dienā. 

Atceres akts notiek Adelaides Migrācijas Muzeja pagalmā pie piemiņas plāksnēm, kur tiek nolikts vainags. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai bērni apzinās, ka latviešu tautas vēsturē ir bijušas arī ļoti skumjas un diemžēl no vēstures neizdzēšamas dienas.

Dienas gaita skolā

9:30-11:00 - mācības, kā parasti
11:00 - 11:30 - starpbrīdis
11:30-12:00 - dziesmu mēģinājums
12:00 - 12:15 - bērniem būs sagādāti karstie suņi pusdienām (Valda Burleigh)
12:15 - 13:00 - pārģērbšanās tautastērpos (vecāki palīdz)
13:00 - vecāki aizved bērnus uz Migrācijas muzeju
14:00 - Aizvesto atceres piemiņas akts
 Mašīnas varēs novietot Torrens Parade Ground, bez maksas minot Baltic Council un Migrācijas muzeju
vecāki paliek uz piemiņas brīdi, kas sākas 14:00


13th of June school is participating in the Commemoration of Deportations at the Migration Museum.
Events for the day
9:30 - 11:00 - lessons as usual
11:00 - 11:30 - recess as usual
11:30 - 12:00 - choir rehersal - Rasma
12:00 - 12:15 - lunch - hot dogs in the school yard provided - Valda Burleigh
12:15 - 13:00 - changing into Latvian costumes (parents help)
13:00 - parents transport children to Migration Museum
13:30 - students are gathering at the Migration Museum, Kintore Ave. - Rasma
Free carpark available at the Torrens Parade Ground if you mention Baltic Council and Migration Museum
Parents are expected to stay until the end of the ceremony (start at 14:00)

Teātris un mūzika no Latvijas

Publicēja 2015. gada 7. jūn. 07:57Adelaides Latviešu Skola

Kultūra no Latvijas:
13.jūnijā 16:00 Māsu Dimantu koncerts
4.jūlijā 12:00 - Teātris bērniem un viņu vecākiem (ar angļu subtitriem)

Līgo Dzintaros - brauciet visi

Publicēja 2015. gada 7. jūn. 07:47Adelaides Latviešu Skola   [ atjaunināts 2015. gada 7. jūn. 07:59 ]

Willson Drive, Normanville SA 5204, sestdien, 20. jūnijā


Brauciet svinēt kārtīgus latviešu Jāņus

14:00 Ierašanās, vaiņagu vīšana (ziedus, zāles jāņem līdz)
17:00 Jāņamāte un Jāņatēvs sagaida Jāņabērnus (dziesmas, danči)
18:00 Kopīgās vakariņas un noslēgumā loterija

Par vakariņām (ieskaitot kafiju un kūkas) - 
• pieaugušajiem (no 15 gadu vecuma) $ 15.00
• bērniem (no 5 gadu vecuma) $ 10.00
Par pārnakšņošanu un brokastīm (bērniem bez maksas) $ 15.00

KOPĀ - par vakariņām, pārnakšņošanu un brokastīm $ 25.00

Pārdošanā būs arī Jāņu alus, karstvīns, baltais un sarkanais vīns!

19’os Ugunskurs, apdziedāšanās, saviesīgā uzdzīve
vecāki ir atbildīgi par savu bērnu (līdz 18. gadu vecumam!!!) 
uzraudzību

21:00 Kafija un kūkas

Svētdien no rīta
8:30-9:30 Pankūku brokastis
9:30 – 11:30 Koptelpu un pagalma satīrīšana

Lūdzu ņemiet līdzi –
mantas, ko jūs varētu ziedot loterijai 
guļampiederumi pārnakšņošanai
kabatas baterijas; “glowsticks” bērniem


Dear supporters and friends of the Latvian School,

The sun is turning towards mid-winter in Adelaide (and mid-summer in Latvia) and the Adelaide Latvian School, as part of its annual fundraising, is hosting Jāņi at Dzintari on Saturday 20 June 2015.

The programme for the 20th is as follows:

14:00 Start time/festivities begin, wreath weaving, please bring along 
flowers, greenery, grasses and oak leaves to create your own
wreath.
17:00 Hosts will meet and greet the Jāņi revellers with beer and cheese followed by singing and dancing.

18:00 Dinner and lottery
Dinner (including cake and coffee) 
• adults - from 15 years old $ 15.00
• children [from 5 years old] $ 10.00

A bed for the night and breakfast - No charge for children $ 15.00

Dinner, a bed for the night and breakfast $ 25.00

Latvian beer, gluhwein and white and red wine will be available at the bar!

19:00 Bonfire, singing and socialising
21:00 Coffee and cake

Sunday morning (21/06/2015)

8:30 - 9:30 Pancake breakfast
9:30 – 11:30 Tidying up of the common areas

Please bring with you:

* a donation for the lottery
* If you are staying the night - pillows and linen (mattresses are supplied 
in the dormitories)
* torches and glow sticks for the children

3x3 Adelaidē - rīkotāja - mūsu pašu Mārīte!

Publicēja 2015. gada 7. jūn. 07:35Adelaides Latviešu Skola   [ atjaunināja Lena Rumpe 2016. gada 9. febr. 16:30 ]

VISI MĪĻI GAIDĪTI UZ 3X3 NOMETNI  2016.gada janvārī ADELAIDĒ

https://sites.google.com/site/3x3australija/

Interesēties pie Mārītes Rumpes (spēļu grupā).


Lasiet, vērojiet, izdariet secinājumus un piedalieties nākošajos gados! 

https://www.facebook.com/3x3adelaide2016/
http://www.laikraksts.com/raksti/6007


1-7 of 7