Informācija par bērnu vasaras nometnēm

Trīs populārākās vasaras nometnes Austrālijā (skatīties pie "Nometnes"):
http://laaj.org.au/organizacijas/

3x3 pasaulē:

Vairāk par 3x3 Austrālijā šeit:

2016.gada nometni organizēja mūsu pašu Mārīte Rumpe.

2017.gada janvārī nometne notika Folskrīkā (Falls Creek), Viktorijā, neliels ieskats

Kur doties pēc pamatskolas?
Uz A.Ziedares Vasaras Vidusskolu.

Comments