Skolas sarīkojums - bērniem jābūt skolā 9:00 am

Publicēja 2011. gada 23. sept. 02:48Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2013. gada 17. okt. 18:09 ]
Pretēji iepriekš ziņotajam, bērniem skolā ir jābūt plkst 9:00 no rīta. 

Opposite to was announced before children have to be at the school at 9:00. 
Comments