5. Bibliotēka

Adelaides latviešu skolā ir  bibliotēka, kas katru gadu tiek papildināta ar jaunām grāmatām gan skolas bērniem, gan skolotājiem. Pēdējos gados liels atbalsts grāmatu iegādē ir bijis no Latvijas Valsts Valodas Aģentūras. 
Bibliotēkā ir pieejams neliels mūzikas un klausāmpasaku disku krājums, kā arī DVD ieraksti no iepriekšējo gadu svētku koncertuzvedumiem. 

Ja ir radusies vēlēšanās grāmatas pasūtīt no Latvijas, sazinieties ar skolas pārzini Ivetu Leitasi. Sevišķi vienkārši tas būs ar izdevniecības Zvaigzne ABC grāmatām. 
Comments