5. Bibliotēka

Adelaides latviešu skolā ir brīnišķīga bibliotēka, kas katru gadu tiek papildināta ar jaunām grāmatām gan skolas bērniem, gan skolotājiem. Pēdējos gados liels atbalsts grāmatu iegādē ir bijis no Latvijas Valsts Valodas Aģentūras. 
Bibliotēkā ir pieejams neliels mūzikas un klausāmpasaku disku krājums, kā arī DVD ieraksti no iepriekšējo gadu svētku koncertuzvedumiem. 

Bibliotēkas grāmatas jūs varat ņemt lasīšanai, godprātīgi uzrakstot grāmatas  nosaukumu un savu uzvārdu uz bibliotēkas baltās tāfeles. Kad atdodiet, nodzēsiet savu vārdu. 

Ja ir radusies vēlēšanās grāmatas pasūtīt no Latvijas, sazinieties ar skolas pārzini Ivetu Leitasi. Sevišķi vienkārši tas būs ar izdevniecības Zvaigzne ABC grāmatām. 
Comments