2010

Pamatskola

Stefānija Rozītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0398 9058
Skolā strādā trešo gadu. Dzimusi Austrālijā audzina 3 dēlus, kuri aktīvi apmeklē skolu
un mammas iespaidā iemīl latviešu valodu arvien vairaak:) .

un

Rasma Celinskis
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400
Dzimusi un augusi Austrālijā. Māca bērniem arī dziedāt un mīlēt latviešu tautas dejas.
Kā arī ir galvenā režisore mūsu teātra izrādītēm.

Ilze Ostrovska
Dzimusi un augusi Latvijā, Adelaidē dzīvo vairāk kā 10 gadus.
4.-5.klase


Daniela  Ādmīdiņa
Dzimusi un augusi Latvijā, kopā ar ģimeni pārcēlusies uz Adelaide pirms gada. Dēlam Dāvidam ir divarpus.


Margota Puķītis un Ilga Vēvere
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā.
Ģeniālu ideju autore un neatņemama skolas sastāvdaļa:)


Aija Biezaite-Rozentāla
Mācīja dziedāšanu un folkloru pirmajā ceturksnī. Svaigi kā no Latvijas.

Vidusskola
11.-12. klase

Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Vidusskolā strādā 10-to gadu. Dzimusi Latvijā.

Pieaugušo klases:
Margota Puķītis
(skat. augstāk)

Ints Puķītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Dzimis un audzis Austrālijā. Aktīvi darbojies Skautu un gaidu kustībā.
Turpina radoši darboties latviešu sabiedrības labā Adelaidē.


Daniela  Ādmīdiņa
8.klase


Comments