3.Skolotāji 2016.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.


Mācību programmas vadītāja Ļena Rumpe
Mūsu skolā strādā ceturto  gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Strādā Montessori bērnudārzā Adelaidē. Audzina dēlu un meitu.

Pirmsskolas un Sagatavošanas klases skolotāja Anita Butcher
Anita skolā strādā tikai otro gadu, bet sevi ir pierādījusi kā ļoti mīļu un tajā pašā laikā ļoti enerģisku skolotāju. Ikdienā viņa studē žurnālistiku, bet skolā māca mūsu bērnudārzniekus, sagatavošanas klasi un  latviešu dejas. Anitai klasē būs 7 sagatavošanas klases bērni un 3 bērnudārznieki.

1./2. klases skolotāja Dace Eigen. 
Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā trešo gadu. 
Klasē šogad ir 7 skolēni.

3./4./5. klases skolotāji - Iveta Leitase un Dāvids Priedkalns
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Iveta skolā strādā septīto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.
Dāvids mūsu skolā strādā trešo gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Anitai un Inesei dziedāšanā un dejošanā.

Klasē šogad ir 8 skolēni. 

6/7 klases skolotāja Aija Pūce
Sveicam Aiju ienākot skolas saimē! 
Klasē uz vietas šogad ir 7 skolēni un vēl viens piedalās kā tālmācības skolēns no Jaunzēlandes. 

Vidusskola un pieagušo apmācība 
Pārzine Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Pieaugušo grupā šogad ir 8 skolēni
Dzimusi un augusi Austrālijā. Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja.

Anita Butcher - māca dejošanu
Inese Lainis - māca dziedāšanu


Comments