2012

Skolas Padome
1.    Padomes priekšsēdis- Marks Lūsis

    2.    Sekretāre-Mārīte Rumpe 
 

   3.    Kasiere Brita Līdums 

4.    Vecāku pārstāve- Zinta Līdums

5.    Skolotāju pārstāve- Stefānija Rozītis


  6.    Pamatskolas pārzine – I.Leitase   7. Vidusskolas pārzine Ilga Vasele (atbildīgā par kontaktiem ar Etnisko Skolu Valdi)

   DLOA pārstāve- Lilita Daeke

Vecvecāku pārstāvis- Ints Puķītis


   Skolas padomes Priekšdētāja palīgs um bērnudārza koordinators - Reinis Dancis

ĉ
Adelaides Latviešu Skola,
2012. gada 14. febr. 08:12
Comments