2012./17.novembra dienas kārtība

Publicēja 2012. gada 12. nov. 20:17Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2014. gada 7. okt. 15:22 ]
9:30 - 10:00 
    Karodznieki gatavojas karogu pacelšanai Ilgas vadībā
    Pārējie skolēni ar Rasmu un Stefāniju - dziedāšana un KD deju mēģinājums

10:00 - 10:30
    Visi piedalās karogu pacelšanā - skolotāji atbildīgi par savām klasēm

10:30 - 11:30 Mācību stunda

11:30 - 12:00 Pārtraukums, pusdienas - vecākiem jāparūpējas, lai bērni būtu paēduši

11:30 - Shashi, Vineta un Lulū gatavojas karoga ienešanai lielajā zālē - Ilgas vadībā; 12:00 - Karoga ienešana zālē

12:00- Pārģērbšanās tautastērpos - vecāku vadībā klašu telpās; tie, kuri pārģērbušies iet uz biblioētku pie Rasmas

Svinīgā akta pārtraukumā - mēģinājums kopā ar Astru Kronīti- koordinē Ilga

ap 13:00 - skolas koris uzstājas 18. novembra svinīgajā aktā -  Rasmas vadībā

Pēc svinīgā akta - Shasi, Vineta un Lulū iznes karogu


9:30 - 10:00 
    Flag bearers getting ready - with Ilga
    The rest of the students with  Rasma un Stefānija - singing and KD dancing

10:00 - 10:30
    Everybody at the flag ceremony - teachers with their classes

10:30 - 11:30 Latvian Language lesson

11:30 - 12:00 Recess, parents make sure children get something to eat

11:30 - Shashi, Vineta and Lulū getting ready for flag -  with Ilga; 12:00 - flag into the big hall

12:00- the rest of  the school - changing into traditional costume - parents in the classrooms. Once ready - go to the library - Rasma

around 13:00 - school choir sings at the Independence day  celebrations - Rasma

At the end of the event - Shashi, Vineta and Lulū takes flag back to the school

Comments