2014

Pirmajai skolas padomes sanāksmei 2014. gadā

1. Skolas maksa pamatskolai, vidusskolai un pieaugusajiem un bērnudārzam (četrgadīgajiem)
2. Skolas kalendārais plāns
3. Klašu sadalījums un skolotāji
Apakšlapas (2): 18. maijs 2. augusts
Comments