Pamatskolas skolotāju, skolēnu un vecāku sapulce 12. februārī, 9:30 Tālavas mazajā zālē

Publicēja 2011. gada 8. febr. 07:16Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2013. gada 17. okt. 17:45 ]

Milie vecaki,

Atgadinam, ka so sestdien, 12.februari darbu atsaak ADELAIDES LATVIESU SKOLA.
Pagajusa gada iesakam tradiciju, katru ceturksni sakt ar nelielu vecaku-bernu-skolotaju sapulci Talavas mazajaa zaalee.
Arii soreiz sapulcesimies uz 15 min mazajaa zaalee, lai paarunaatu iecereto un sekmetu musu sadarbibu.

Tatad 12.feb. dienas kartiba:
9:30 - 9:45  Sapulce Talavas mazaja zale
9:45 - 11:00 Latviesu valodas stunda
11:00 - 11:30 Starpbridis
11:30 - 12:00 Dziedasana
12:00 - 12:30 Dejosana
12:30 - 13:00 Rokdarbi/geografija

Paldies un uz tiksanos sestdien,

skolas vaditaja Marite Rumpe

 

 

Dear parents,

 

Saturday, February 12th, at 9:30 is the first day for Adelaide Latvian School this year.

As you might remember, we started the new tradition last year to start every term with short parent-teacher-pupil meeting in the Talava Mazaa Zaale.

 

Let’s meet again for 15 min at 9:30 this Saturday – remember to come straight to Mazaa Zaale!

 
9:30 - 9:45  Meeting in Talavas maza zale
9:45 - 11:00 Latvian Language class
11:00 - 11:30 Recess
11:30 - 12:00 Latvian Singing
12:00 - 12:30 Latvian Dances
12:30 - 13:00 Latvian crafts and/or Latvian Geography

 

See you on Saturday,

Headmaster Marite Rumpe

 

 

Comments