2013./2. ceturkšņa plāns

Publicēja 2013. gada 8. maijs 21:49Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2014. gada 7. okt. 15:27 ]

 

4. maijs

Mācības kā parasti

11. maijs

Mācības kā parasti

18. maijs

Mācības kā parasti

25. maijs

Mācības kā parasti

1. jūnijs

Mācības kā parasti

8. jūnijs

Mācības kā parasti

15. jūnijs

Mācības kā parasti

16. jūnijs  SVĒTDIENA

Aizvesto piemiņas diena Sv. Pētera baznīcā plkst. 15:00

22. jūnijs

Jāņu svinēšana – sākums Tālavā 16:00 un gājiens uz Daugavas Vanagiem

(Mācības tiek pārceltas pie ugunskura DV birztaliņā :))

29. jūnijs

Mācības kā parasti

6. jūlijs

Mācības kā parasti

 

Sākot no 25. maija, kamēr Ilga un Iveta ir Latvijā:

Skolas administrators – Reinis Dancis

Mācību pārzine - Rasma Celinskis (stundu plānošana, skolotāji, klases, gatavošanās sarīkojumam)

 Dziedāšanas skolotāja – Lilita Daenki

R/1/2 skolotāja – Ļena Rumpe

3 klases skolotājs – Dāvids Priedkalns

4-5 klases skolotāja – Rasma Celinskis

6-7 klases skolotāja – Ināra Kalniņa

 

Stundu plāns:

9:30-11:00 – Latviešu valoda

11:00 – 11:30 – starpbrīdis

11:30-12:00 – gatavošanās skolas sarīkojumam

12:00-13:00- dziedāšana, dejošana

Comments