2014./Skolas informatīvā sanāksme 8.februāri plkst 9:30

Publicēja 2014. gada 4. febr. 05:07Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2015. gada 19. febr. 00:39 ]
Skolas kalendārs, vecāku un skolotāju dežūras, kafijas galda atbildīgie - Skolas kalendārs
Important dates, recess supervision schedule, event coffee duty roster
 
Skolas padomes sēde notiks 11:30-13:00, lūdzu ieplānojiet šo laiku, ja vēlaties darboties skolas padomē. 
School board meeting at 11:30-13:00, please plan your time accordingly if you want to be school board member. 

Skolēnu pieteikšanās veidlapa - Pieteikšanās forma 2014
Student enrolment form


Comments