Skolas kalendārs 4. ceturksnim

Publicēja 2012. gada 18. okt. 20:42Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2013. gada 17. okt. 17:47 ]

 

Adelaides latviešu skolas

2012.gada  4. ceturksnis

1.      nedēļa             13. oktobris                 Latviešu valodas stundas

2.      nedēļa              20. oktobris                 Latviešu valodas stundas

3.      nedēļa              27. oktobris                 Latviešu valodas stundas

4.      nedēļa              3. novembris                Latviešu valodas stundas

5.      nedēļa              10. novembris              Latviešu valodas stundas

6.      nedēļa              17. novembris            Latviešu valodas stundas 18. novembra svinības

7.      nedēļa              24. novembris              Latviešu valodas stundas

8.      nedēļa              1. decembris                Latviešu valodas stundas  Piparkūkas

9.      nedēļa              8. decembris               Skolas izlaidums       

                             9. decembris                  Eglīte


26.-31. decembrī         Kultūras dienas

 

 ·         17. novemberī notiks 18. novembra svinības. Karogu pacelšana plkst. 10:00. skolēni uzstāsies 18.nov. koncertā ar divām dziesmām- tautas tērpos.

·         1. decembrī cepsim piparkūkas. Vajag palīgus, kas stāv pie plīts un kas beigās visu satīra

 ·         8. decembrī - Skolas izlaidums. Skolas izlaidumā jābūt tautas tērpos tikai tiem bērniem, kuri skolu beidz. Tuvāka informācija par loteriju un ēdienu būs velāk.

 ·         Eglīte –Eglīte notiks Tālavā kopā ar citām organizācijām.  Informācija par paciņām tiks izsūtīta vēlāk.

 ·         26.-31. decembrī – Kultūras dienas. Skolēnu uzstāšanās paredzēta deju koncertā 27. decembrī

 ·         Visi paziņojumi tiek publicēti skolas mājas lapā www.skola.org.au, tur arī pieejama skolotāju un skolas padomes locekļu kontaktinformācija.

 


Latvian School of Adelaide Inc.

4th Term 2012

1.      Week              13. Oct            Latvian language lessons

2.      Week              20. Oct           Latvian language lessons

3.      Week               27. Oct           Latvian language lessons

4.      Week               3. Nov             Latvian language lessons

5.      Week               10. Nov           Latvian language lessons

6.      Week               17. Nov           Latvian language lessons  Latvian Independence day celebrations

7.      Week               24. Nov           Latvian language lessons

8.      Week               1. Dec              Latvian language lessons  Piparkūkas baking

9.      Week              8. Dec              Graduation ceremony          

                        9. Dec              Xmas party in Tālava

   26.-31. Dec – Latvian Arts Festival.

·         There will be concert for the celebrations of the Latvian Independence day on Nov 17th. Flag rising ceremony at 10:00 am. Children will have to sing 2 songs at the concert and they will have to wear national costumes.

 ·         Dec. 1 – Gingerbread baking. Need helpers to bake and clean up

 ·         Graduation ceremony Dec 8 – only those children who will graduate will have to wear national costumes. More information about food and lottery will be provided later.

 ·         Xmas party Dec 9 – more information about Santa’s visit will come later.

 ·         26.-31. Dec – Latvian Arts Festival. Our children have been invited to participate in the dance concert 27. Dec.

 ·         Just a reminder – if you need more information there is school website www.skola.org.au.

 

Comments