2013./Latvijas neatkarības 95. gadadiena

Publicēja 2013. gada 11. nov. 04:47Adelaides Latviešu Skola   [ atjaunināja Lena Rumpe 2014. gada 7. okt. 15:45 ]
Skolas skolēni piedalīsies Latvijas un Austrālijas karogu pacelšanā un skolas koris dziedās svinīgajā aktā. 
Sīku dienas plānu meklējiet skolas kalendārā 16. novembrī http://www.skola.org.au/skolas-kalendars/2013

Te mēs trenējamies uzvilkt karogus Daugavas Vanagu priekšsēža Imanta Kronīša vadībā. 
Comments