3.Skolotāji 2017.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā astoto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Strādā arī Annas Ziedares vasaras vidusskolā. Audzina meitu un dēlu.


Mācību programmas vadītāja Ļena Rumpe
Mūsu skolā darbojas jau piekto  gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Strādā Montessori bērnudārzā Adelaidē. Audzina dēlu un meitu.

Spēļu grupas un bērnudārza vadītāja Dace Freija
Dace vada spēļu grupu jau piecus gadus. Dacei ir neapsīkstoša enerģija, lieliskas idejas un viņai patīk dziedāt - perfekta kombinācija, lai strādātu ar pašiem mazākajiem. Daces dēls nu jau ir skolnieks pirmajā klasē. 

Pirmsskolas un Sagatavošanas klases skolotāja Mārīte Rumpe
Mārīte ir pieredzes bagāta skolotāju, kas skoliņā un Spēļu grupā ir darbojusies vismaz kopš 2006.gada, ja ne ātrāk. Audzina meitu un dēlu. Šogad klasē 10 skolēni.1.  klases skolotāja Daila Mohr, palīgos - Irēne Bywaters
Daila pie mums strādās pirmo gadu, klasē ir 10 skolēni - tā ir mūsu skolas lielākā klase. Dailai ir trīs meitas, kas šogad sāka skolas gaitas mūsu skolā. Irēna strādā par skolotāja palīgu austrāļu skolā un ir Dailas mamma. 

2./3. klases skolotāja Dace Eigen. Daces klasē palīgā nāks Aija Windsor
Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā ceturto gadu. Dacei skolā mācās trīs mazbērni. Aija pie mums jau ir 2 gadus kopā ar savām meitiņām. Klasē šogad ir 6 skolēni.

4./5./6 klases skolotāji - Iveta Leitase un Dāvids Priedkalns
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854 
Iveta ir arī skolas pārzine. Dāvids mūsu skolā strādā ceturto gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. 
Klasē šogad ir 7 skolēni. 

7. klases skolotāja Vizma Skābe - Boag
Izlaiduma klasē ir 4 skolēni - visas meitenes. 

Vidusskola un pieagušo apmācība 
Pārzine un skolotāja Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni, viens klātienē, viens - tālmācībā.

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Dzimusi un augusi Austrālijā. Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja.

Daila Mohr - māca dejošanu - apsveicam Dailu ar ienākšanu Skolas saimē!
Dace Freija - māca dziedāšanu.
Lilita Daenke - kopā ar Daci F. māca dziedāšanu. Mums ir liels prieks redzēt savā saimē ilggadējo Adelaides koru diriģenti!


Comments