2013

   Skolas padomes Priekšdētājs un bērnudārza koordinators - Reinis Dancis
Zinta Līdums - padomes priekšsēdētāja vietniece
Dāvids Priedkalns - sekretārs (pagaidu amats)

   Kasiere Brita Līdums 
 Pamatskolas pārzine – I.Leitase   Vidusskolas pārzine Ilga Vasele (atbildīgā par kontaktiem ar Etnisko Skolu Valdi)

   DLOA pārstāve- Lilita Daeke

Māra Priedkalns, Andris Jaudzems, Dāvids Vēdigs - vecāku pārstāvji

Vakance - skolotāju pārstāvis 

ĉ
Adelaides Latviešu Skola,
2013. gada 5. maijs 18:18
Comments