Skolotāji 2015.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.


Mācību programmas vadītāja Ļena Rumpe
Mūsu skolā strādā trešo  gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Audzina dēlu un meitu.
Klasē šogad ir 7 skolēni.

Pirmsskolas skolotāja Anita Butcher
Anita ir pavisam jauna skolotāja - ikdienā viņa studē žurnālistiku, bet skolā māca mūsu bērnudārzniekus un māca latviešu dejas. 

R/1 klases skolotāja Dace Eigen. 
Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā otro gadu. 
Klasē šogad ir 7 skolēni.

2/3/4 klases skolotāja Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā sesto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.
Klasē šogad ir 7 skolēni.

5/6/7 klases skolotājs Dāvids Priedkalns
Mūsu skolā strādā otro gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Rasmai dziedāšanā un dejošanā.
Klasē uz vietas šogad ir 7 skolēni un vēl viens piedalās kā tālmācības skolēns no Jaunzēlandes. 

Vidusskola un pieagušo apmācība 
Pārzine Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Pieaugušo grupā šogad ir 8 skolēni

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu un dejošanu visai skolai
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Dzimusi un augusi Austrālijā. 
Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja. 

Anita Butcher - māca dejošanu
Inese Lainis - māca dziedāšanu


Comments