Skolas pārzine - Vizma Skābe Boag

Publicēja 2010. gada 2. jūl. 19:45Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2013. gada 17. okt. 18:08 ]
Kamēr Mārīte audzina mazo meitiņu Kristiānu, viņas pienākumus kopš 2.ceturkšņa sākuma pilda Vizma Skābe Boag.

Comments