2012

Pamatskola


Pārzine Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā apgrozās trešo gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu, kuri apmeklē latviešu skolu.


R/1/2 klases skolotāja Stefānija Rozītis
e-pasts: 
Mobilais tālrunis
Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi Austrālijā, audzina 3 dēlus

Klasē šogad ir 9 skolēni

Mia, Daila, Lulū, Ruby, Elisa, Katrīna, Skolotāja Stefānija, Kelvins un Kendra, trūkst Monika



un Rasma Celinskis, kas māca arī dziedāšanu un dejošanu visai skolai

e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Dzimusi un augusi Austrālijā. Skolas Sarīkojuma galvenā paresona. Kā arī ir galvenā režisore mūsu teātra izrādītēm.








3/4 klases skolotāja Margota Puķītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā. 

Klasē ir 4 puikas - Aksels, Matīss, Skolotāja Margota, Matīss - viesis no Melburnas un Andrejs, trūkst Sebastiāns




5/6/7 klases skolotāja Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Pirmo reizi strādās arī pamatskolā pēc vidusskolā pavadītiem 12 gadiem.  Dzimusi un augusi Latvijā.  Latviešu valodas skolotāja pēc izglītības.


Vineta, Skolotāja Ilga, Raimonds, Shashi, trūkst Mārtiņš

Vidusskola
11.-12. klase

  Ilga Vasele







Comments