Vēsture‎ > ‎Arhīvs‎ > ‎

2011

2011.gada  4. ceturksnis

1.      Nedēļa    22. oktobris              Latviešu valodas stundas

2.      Nedēļa    29. oktobris            Etnisko skolu Bērnu diena - koncerts

3.      Nedēļa    5. novembris            Latviešu valodas stundas

4.      Nedēļa    12. novembris         Latviešu valodas stundas

5.      Nedēļa    19. Novembris       Latviešu valodas stundas (Bērni uzstāsies 18.nov. koncertā)

6.      Nedēļa     26. novembris           Latviešu valodas stundas

7.      Nedēļa     3. decembris             Latviešu valodas stundas (Piparkūkas)

8.      Nedēļa      10. decembris        Skolas izlaidums      

                        11. decembris           pēcpusdiena - Eglīte

 

1.      Lūdzam vecākus nogādāt bērnus skolā 9:20, lai visi būtu uz vietas 9:30 kad sākas skola.

 2.      29. Oktobris Ethnic School’s Children’s Day Festival.

Bērniem būs jāpiedalās gājienā un jādzied koncertā un ir jābūt tautas tērpos. Lūdzu iedotiet bērniem līdzi ūdeni un uzkodas.

Pulcējamies 9:50 – 10:10 am Hindmarsh Square, pie burta B.

Parāde sāksies 10:20, koncerts sāksies 11:00 Adelaide Festival Centrā.

 3.      Par godu 18.novembrim 19.novembrī notiks koncerts, kurā bērniem jādzied un ir jābūt tautas tērpos.  Tuvāku informāciju izsūtīsim, kad pasākums tuvosies.

 4.      Skolas izlaidums. Skolas izlaidumā jābūt tautas tērpos tikai tiem bērniem, kuri skolu beidz. Tuvāka informācija par loteriju un ēdienu būs velāk.

 5.      Eglīte –Eglīte notiks Tālavā kopā ar citām organizācijām.  Informācija par paciņām tiks izsūtīta vēlāk.

 6.      Visi paziņojumi, notikumi un arī dažreiz pasākumu bildes tiek publicētas skolas mājas lapā www.skola.org.au, tur arī pieejama skolotāju un skolas padomes locekļu kontakt informācija.

 

2011.gada  1. ceturksnis

1.      Nedēļa             12. februāris   Latviešu valodas stundas

2.      Nedēļa             19. februāris   Latviešu valodas stundas

3.      Nedēļa             26. februāris   Latviešu valodas stundas

4.      Nedēļa             5. marts           Latviešu valodas stundas

5.      Nedēļa             12. marts         Latviešu valodas stundas 

6.      Nedēļa             19. marts         Latviešu valodas stundas

7.      Nedēļa             26. marts         Latviešu valodas stundas

8.      Nedēļa             2. aprīlis          Latviešu valodas stundas

9.      Nedēļa             9. aprīlis          Latviešu valodas stundas 

                                           Skola krāso olas!!!

10.  Nedēļa        16. aprīlis      „Ieskandinam Lieldienas!”

9.nedēļā krāsosim olas, tāpēc bērniem līdzi jāņem nevārītas olas, vecas zeķubikses (kur olas ietīt), dažādi zaļumi, rīsi u.c. lietas, lai olas būtu raibākas J

16. aprīlī notiks skolas rīkots Lieldienu pasākums (ar kura palīdzību mēs vācam līdzekļus skolas darbībai), arī šogad no vecāku puses būs nepieciešama palīdzība pasākuma organizēšanā, laipni lūgti nākt talkā ar interesantām idejām.

Pasākuma dienā vecākiem lūgst atnest groziņu un dāvaniņu loterijai.


4th Term, 2011

1.      Week  22. okt             Latvian language lessons

2.      Week   29. okt            Ethnic School’s Children’s Day Festival

3.      Week   5. nov             Latvian language lessons

4.      Week   12. nov            Latvian language lessons

5.      Week   19. nov            Latvian language lessons (The flag raising ceremony

                                                  and concert for the Latvian Independece day)

6.      Week   26. nov            Latvian language lessons

7.      Week    3. dec              Latvian language lessons (Piparkūkas baking)

8.      Week    10. dec            Graduation ceremony          

                        11. dec                        Xmas party in Tālava

 1.      Could all parents please ensure that the children are at school at 9.20 am so that everyone is ready to start the school day at 9.30.

2.      29. Oktobris Ethnic School’s Children’s Day Festival.

Children have to walk fromHindmarsh Square to Adelaide Festival Centre and then sing two songs in the concert. Children will have to wear national costumes and they will need some water and snacks.

All meet  9:50 – 10:10 am Hindmarsh Square, by letter B.

Pagent will start at 10:20, concert will start at 11:00 Adelaide Festival Centre.

 3.      There will be concert for the celebrations of the Latvian Independence day on Nov 19th. Children will have to sing and they will have to wear national costumes. More information will be provided later.

 4.      Graduation ceremony – only those children who will graduate will have to wear national costumes. More information about food and lottery will be provided later.

 5.      Eglīte –Eglīte notiks Tālavā kopā ar citām organizācijām.  Informācija par paciņām tiks izsūtīta vēlāk.

 6.      Xmas party – more information about Santa’s visit will come later. But party will be together with other Latvian community organizations this year.

 7.      Just a reminder – if you need more information there is school website www.skola.org.au

                

Comments