Skolas vecākiem/ For parents

Skolas notikumi un datumi
Skolas notikumi kopš pagājušā gada tiek atspoguļoti vienā kalendārā kopā ar skolotāju un vecāku dežūrām.

Vecāku dežūras starpbrīdī
Saskaņā ar Etnisko skolu valdes prasībām mums ir obligāti jānodrošina bērnu uzraudzība ārpus mācību stundām - tātad starpbrīža laikā. 

Vecāku pienākumos ietilpst palīdzēt skolotājiem pusdienu starpbrīdī pieskatīt bērnus Tālavas kafejnīcā un pagalmā. Dežūru saraksts ir skolas kalendārā kā Yard Duty 
Lūdzu visus vecākus ievērot savas dežūras un ja jūs tajā dienā netiekat, lūdzu noorganizējiet sev aizvietotāju
Papildus par to lasīt: 

Patlaban skola strādā pie jaunas sadaļas izveides skolas mājas lapā "Mācību materiāli/Materiāli, ko lietot mājās/Parent resources", tur jūs atradīsiet valodas spēles, vārdu kartītes un citas idejas, kas varētu palīdzēt mums visiem latviešu valodas apguvi padarīt interesantāku un saistošāku. 

Pievienojam arī informatīvu materiālu divās valodās par valodas apguvi u.c.noderīgu informāciju.
INFORMATION FOR PARENTS (Latvian/English)

Skolas vārdiņi (Sight words)

Gramatikas tabulas