2011.g. 24. septembris

Koncerts


   Pirms koncerta drudzis - Skaņa- James Nobes (Katrīnas un Andreja tētis), Mārīte Rumpe (Pamatskolas pārzine)- projektors, skolotāja Rasma Celinskis - koncerta režisore. Vilnis Jankovskis palīdzēja ar gaismām - viņu var redzēt aiz melnā aizslietņa :)
   Skolas jaunā finansu pārzine Brita Līdums (pa labi) ar palīdzi Tamāru Līdums. 

 
   Pankūku karalienes - Zinta Līdums (Mārtiņa un Tamāras mamma), Jolanta Lūse (Matīsa vecmāmiņa) un Lorraine Lūse (Matīsa mamma); aiz kadra - skolotāja Elīna Rikarde un Brigita Ošas kundze. 

   Paldies pārējiem palīgiem - Raimonda mammai Sandrai un Matīsa tētim Markam - skolas padomes priekšēdētājam par skaisto runu!


   Skolēni ir gatavi koncertam!     Daila, Niklāvs un Simbelīna goda sardzē pie karoga

   Skola un bērnudārzs dzied Aijā žūžū...
Lulu, Monika un Matīss  Lulu, Monika un Matīss  Adiet bērni, ko adieti', vilkam zeķes noadiet...    Adiet, bērni, ko adieti', vilkam ....
     Skolotāja Rasma pašā vidū - Skaisti dziedi lakstīgala - paldies viņai par koncerta organizēšanu, dziesmu un rotaļu mācīšanu!

Latviešu skolas jaunie talanti - 
 Raimonds 
   Mārtiņš
 Andrejs 
  Matīss
Katrīna bildēs netika1. klases priekšnesums - skolotāja Stefānija Rozītis

   Palīdz Aragorns, uzstājas Mia, Katrīna, Elisa, Lulū, Daila, Kelvins un Monika

2/3 klases priekšnesums - skolotājas Margota Puķīte un Elīna Rikarde
     Sebastian, Matīss, Aksels un Andrejs dzied kopā ar Uškānu ģimenes ansambli (no Youtube)

5 klases priekšnesums - skolotāja Mārīte Rumpe
 Mārtiņš un Raimonds salīdzina Austrāliju ar Latviju


6/7 klases priekšnesums - skolotāja Daniela Ādmīdiņa
      
Simbelīna un Niklāvs6/7 klases priekšnesums - skolotāja Rasma
 
Skolēni sarakstīja paši savu lugu un uzveda. Shashi šodien nebija klāt, Gwidionam vajadzēja tēlot divas lomas. 

Vidusskola 
 Daila deklamē Pētera Brūvera dzejoli "Kur?" 

Beigas

Tālavas saimniekam Intam - dzimšanas dienas kliņģeris

Adelaides Latviešu bērnudārzs rāda, ko visu gadu darījuši. 


Adelaides Latviešu skolas ikgadējais sarīkojums

2011. gada 24. septembrī, 10:00 Tālavas Lielajā zālē

 

 

Skolas labvēļi un atbalstītāji!

Mīļie bērni, vecāki, vecvecāki, ģimenes!

 

Kā visus iepriekšējos mācību gadus Adelaides Latviešu skola trešā ceturkšņa beigās rīko Skolas Sarīkojumu. Tas ir laiks, kad bērni ar lepnumu var pardādīt, cik raženi šogad ir strādājuši. Katra klase gatavo priekšnesumu un mācās dziesmas un rotaļas. Mazie bērnudārznieki arī rādīs ko māk.

 

Visi laipni aicināti 24. septembrī, 10:00 uz skolas sarīkojumu – jūsu klātbūtne un atbalsts apliecinās, cik nozīmīga latviešu skola ir mūsu sabiedrībā un iedvesmos skolēnus cītīgi turpināt mācības.

 

Sarīkojuma starpbrīdī parasto uzkodu vietā šogad varēs nopirkt pankūkas - skolas vecāki jau spodrina pannas un studē labākās receptes.

 

Sarīkojumā būs arī loterija.

Ieeja pret ziedojumiem sākot no 10 dolāriem.

Comments