2014./14. jūnija piemiņas diena pie Migrācijas muzeja

Publicēja 2014. gada 19. maijs 19:51Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2015. gada 19. febr. 00:38 ]Skolēni piedalīsies ar divām dziesmām - Aijā, mana dzimtene un Zeme, zeme, kas tā zeme. 
14. jūnija dienas kārtība skolā

9:30   - 11:00 mācības kā parasti
11:00 - 11:30 - starpbrīdis kā parasti
11:30 - 12:00 - kora mēģinājums - Rasma
12:00 - 12:30 - pusdienas - kartie suņi skolas pagalmā tiks nodrošināti - Brita, Dāvids 
12:30 - 13:00 - pārģerbšanās tautas tērpos - Iveta
13:00 - izbraukšana no skolas - vecāki nogādā bērnus uz Migrācijas muzeju. 
13:30 - skolēni pulcējas pie Migrācijas muzeja, Kintore Ave. - Rasma
Mašīnas varēs novietot  Torrens Parade Ground, bez maksas minot Baltic Council un Migrācijas muzeju
vecāki paliek uz piemiņas brīdi, kas sākas 14:00


Students will be singing two songs -  Aijā, mana dzimtene un Zeme, zeme, kas tā zeme. 
Day at the school on June 14th

9:30   - 11:00 lessons as usual
11:00 - 11:30 - recess as usual
11:30 - 12:00 - choir rehersal - Rasma
12:00 - 12:30 - lunch - hot dogs in the school yard provided - Brita Dāvids
12:30 - 13:00 - changing into Latvian costumes - Iveta
13:00 - parents transport children to Migration Museum
13:30 - students are gathering at the Migration Museum, Kintore Ave. - Rasma
Free carpark available at the Torrens Parade Ground if you mention Baltic Council and Migration Museum
Parents are expected to stay until the end of the ceremony (start at 14:00)
Comments