2.Skolas vīzija, mērķi un mācības

Skolas vīzija
MŪSU SKOLA – JŪSU SKOLA!

Te mums patīk, šeit tu esi gaidīts.

Pateicoties visas Adelaides latviešu sabiedrības atbalstam un nenogurstošajam brīvprātīgo darbam – Adelaides Latviešu skola ir un būs vieta, kura jums dāvā iespēju:

  • dzirdēt, mācīties un lietot latviešu valodu mūsdienīgā skolā vienaudžu un vietējās latviešu sabiedrības vidū;
  • iepazīties ar latviešu no paaudzes paaudzē nodoto vēstures un kultūras mantojumu stundās, bibliotēkā ar modernām grāmatām un plaši pielietojot mūsdienu tehnoloģijas;
  • rast prieku, vērojot vai piedaloties skolas un sabiedrības rīkotajos pasākumos;
  • atrast un sajust piederību Latvijas un vispasaules latviešu sabiedrībai;
  • justies gaidītam, vai tu brīvi runā latviski, vai tikai sāc mācīties.

Mēs tevi gaidām!

Skolas vīzija tika izveidota 2014. gada 5. jūlijā, skolas konferencē, piedaloties vecākiem, skolotājiem un latviešu sabiedrības pārstāvjiem. Rakstu par konference lasiet šeit.


Skolas mērķis

Adelaides Latviešu skolas mērķi ir mācīt latviešu  valodu, kultūru, vēsturi un tradīcijas, lai bērni varētu uzturēt un saglabāt latvisko identitāti, dodot iespēju nākotnē kļūt par aktīviem un lojāliem Latvijas pilsoņiem. 

Skolas statūti 


Pamatskola 

Mācības notiek 4 ceturkšņus. Skolas brīvdienas ir vienā laikā ar Dienvidaustrālijas skolu brīvdienām. Skatieties skolas kalendāru šeit.

Pamatskolā mācās bērni un jaunieši no sagatavošanas klases līdz 7.klasei. Pamatskolas mērķis ir iemācīt pēc iespējas brīvāk pārvaldīt latviešu valodu, iepazīstināt ar latviešu kultūru (dziesmām, dejām, tradīcijām) vēsturi un ģeogrāfiju. 


Skolas darba diena

Sestdienās

9:25 - 9:30 Pulcēšanās bibliotēkā. Tēvreize
9:30 līdz 11:00 LATVIEŠU VALODA
11:00 līdz 11:30 Starpbrīdis (kafejnīcā un svaigā gaisā skolotāju un vecāku uzraudzībā, skat.dežūru saraksts)
11:30 līdz 12:50 DZIEDĀŠANA, DEJOŠANA (Rasmas Celinskis vadībā)
12:50 -13:00 Skolas noslēgums, Dievs, svētī, Latviju.

Iepriekšējos gados skolas arīkojumam tika iestudēta luga. Šī luga parasti tika izvēlētas ar mērķi bērniem iemācīt kaut ko par Latvijas kultūru vai vēsturi. Tā mēs esam izdzīvojuši „Lāčplēsi” (seno ieroču un senās pils maketa taisīšana), 2008. gadā tas bija „Sprīdītis” (iepazināmies ar Annu Brigaderi) un 2009. Jāņa Raiņa „Zelta zirgu”, 2010. gadā A.Brigaderes "Princese Gundega un Karalis Brusubārda". 2011. gadā skolas sarīkojuma formāts mainījās un katra klase uzveda kādu priekšnesumu. Vairāk lasiet šeit Skolas sarīkojums.

Vidusskola un pieaugušo apmācība
Pieaugušo apmācība notiek pirmdienās no 6:00pm  līdz 9:00 pm.
Vidusskolas stundas šogad notiek sestdienās. Bet atkarībā no gribētāju skaita un skolotāju iespējām tas var mainīties.
Arī vidusskolā un pieaugušo apmācībai ir skolas brīvdienas.