Skolotāji 2014.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.


Pirmskolas klases skolotājas 
Dace Eigen 
 un Ļena Rumpe
Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā pirmo gadu. 
Pirmskolas klasē šogad ir 8 skolēni

R/1/2 klases skolotāja Ļena Rumpe
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis
Mūsu skolā strādā otro  gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Audzina dēlu un meitu.
Klasē šogad ir 1 skolniece.

3/4 klases skolotāja Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā piekto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.
Klasē šogad ir 6 meitenes

5/6 klases skolotājs Dāvids Priedkalns
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis:
Mūsu skolā strādā otro gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Rasmai dziedāšanā un dejošanā.
Klasē uz vietas šogad ir 3 puikas un vēl viens piedalās kā tālmācības skolēns no Kraistčērčas Jaunzēlandē. 

Vidusskola un pieagušo apmācība 
Pārzine Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Pieaugušo grupā šogad ir 8 skolēni

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu un dejošanu visai skolai

e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Dzimusi un augusi Austrālijā. 
Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja. 
Skolas Sarīkojuma galvenā paresona. 


Aizvietotāji, konsultanti un palīgi

Stefānija Rozītis
e-pasts: 
Mobilais tālrunis
Skolā strādā piekto gadu. Dzimusi Austrālijā, audzina 3 dēlus. 

Margota Puķītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā. Nopelniem bagāta profesionāla skolotāja. Divus gadus mācīja angļu valodu Daugavpils universitātē 90ajos gados. 

Comments