2013

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 0402 054 854
Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.


R/1/2 klases skolotāja Ļena Rumpe
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis
Mūsu skolā strādā pirmo gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Audzina dēlu un meitu.
Klasē šogad ir 6 skolēni


3 klases skolotājs Dāvids Priedkalns
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis:
Mūsu skolā strādā pirmo gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Rasmai dziedāšanā un dejošanā.
Klasē šogad ir 4 meitenes


4/5 klases skolotāja Rasma Celinskis

e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja. 
Klasē ir 5 skolēni.

6/7 klases skolotāja Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Jau otro gadu strādā arī pamatskolā pēc vidusskolā pavadītiem 12 gadiem.  Dzimusi un augusi Latvijā.  Latviešu valodas skolotāja pēc izglītības. Pagajušajā gadā ieguva Dienvidaustrālijas lielāko atzinību skolotājiem - Gada skolotājs vidusskolā Etniskajā skolā.
Izlaiduma klasē šogad ir 3 puikas


Vidusskola un pieagušo apmācība 
Pārzine Ilga Vasele
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Skolotāja Rasma Celinskis
e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 


Rasma Celinskis - māca dziedāšanu un dejošanu visai skolai

e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400 
Dzimusi un augusi Austrālijā. Skolas Sarīkojuma galvenā paresona. 


Aizvietotāji, konsultanti un palīgi

Stefānija Rozītis
e-pasts: 
Mobilais tālrunis
Skolā strādā piekto gadu. Dzimusi Austrālijā, audzina 3 dēlus. Stefānija pagajušajā gadā ieguva jau vienu maģistra grādu (Masters of Teaching) un šogad turpina nākamo Masters of Education Flindera Universitātē. 

Margota Puķītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā. Nopelniem bagāta profesionāla skolotāja. Divus gadus mācīja angļu valodu Daugavpils universitātē 90ajos gados. 

Comments