2011

Pamatskola

Stefānija Rozītis
e-pasts:
Mobilais tālrunis:
Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi Austrālijā audzina 3 dēlus, kuri aktīvi apmeklē skolu
un mammas iespaidā iemīl latviešu valodu arvien vairāk:)Rasma Celinskis

e-pasts: [email protected]
Mobilai tālrunis: 04 1608 0400
Dzimusi un augusi Austrālijā. Māca bērniem arī dziedāt un mīlēt latviešu tautas dejas.
Kā arī ir galvenā režisore mūsu teātra izrādītēm.Daniela  Ādmīdiņa
Dzimusi un augusi Latvijā, kopā ar ģimeni pārcēlusies uz Adelaide pirms diviem gadiem. Dēlam Dāvidam ir trīsarpus.


Margota Puķītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā.
Ģeniālu ideju autore un neatņemama skolas sastāvdaļa:)
un Elīna Rikarde
Mārīte Rumpe

e-pasts: [email protected]
Dzimusi un augusi Latvijā. Meita Kristināna aug un nesen kā sāka iet savām kājām!

Vidusskola
11.-12. klase

Ilga Vasele

e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 0711 8194
Vidusskolā strādā 10-to gadu. Dzimusi Latvijā.

Pieaugušo klases:

Margota Puķītis
(skat. augstāk)

Ints Puķītis
e-pasts: [email protected]
Mobilais tālrunis: 04 1989 4007
Dzimis un audzis Austrālijā. Aktīvi darbojies Skautu un gaidu kustībā.
Turpina radoši darboties latviešu sabiedrības labā Adelaidē.


Comments