Skolas pilnsapulce 11. februārī plkst 12:30

Publicēja 2012. gada 7. febr. 17:34Iveta Leitase   [ atjaunināja Lena Rumpe 2013. gada 17. okt. 18:08 ]

Lūdzu visus vecākus, skolotājus, padomes locekļus un darbiniekus ierasties uz  skolas pilnsapulci (AGM)

Sestdien, 11. februārī. 12:30 pm, (ierašanās 12:15 pm), Tālavas Mazajā Zālē

Darba kārtībā:

a)      Iepriekšējā protokola pieņemšana

b)      Kasiera ziņojums

c)       Pārziņu ziņojumi 

d)      Padomes sastāva maiņa –

a.       Sekretārs (vakance)

b.      Jaunā kasiere (Brita Līdums)

c.       Saimniecības vadītājs (vakance)

d.      Skolas PR pārstāvis  - raksti avīzēm (vakance)

e.      Revidents (SPA, ACA, NIA) – (vakance)

f.        Public Officer (vakance)

g.       Līdzekļu vākšanas coordinators (vakance)

e)      Statūtu izmaiņas

f)       Dažādi jautājumi

·         Skolas pasākumu programma un vecāku iesaistīšana atbilstošās komitejās

·         Lieldienu pasākums – kā to noorganizēt – kā publisku pasākumu vai skolas iekšēju

·         Skolas Sarīkojums – cik lielu sarīkojumu taisīt

Comments