Skolas atbalstītāji

2015, 2016, 2017
Skola šajos gados ir saņēmusi finansējumu no LR Izglītības un zinātnes ministrijas, kuru parasti mēs iztērējam skolas mēbelēm, grāmatām un rotaļlietām. Tāpat šajos gados Latviešu valodas aģentūra turpināja sūtīt dāvinājumu- mācību materiālus.
  
2014
Skolas skolotāji piedalījās Austrālijas Latviešu skolu skolotāju konferencē Melburnā, kuru atbalstīja Latvijas Valsts un Latviešu valodas aģentūra 

2013

  
Skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.


Iepriekšējie gadi


Adelaides Latviešu skola un Bērnudārzs ar lepnumu saka lielu paldies visiem saviem atbalstītājiem,
kuriem rūp mūsu izaugsme.


Liels paldies Minkewics kundzei par $30 ziedojumu bērnudārza vajdzībām


Adelaides Latviešu bērnudāra saime pateicas Daugavas Vanagiem par $500 ziedojumu mēbeļu iegādeiPaldies Adelaides Latviešu kooperatīvam Inta Puķīša k-ga vadībā par tīrām un vienmēr pieejamām skolas telpām.


Paldies Līdumu ģimenei un nu jau aizsaulē aizgājušajam Arnim Zubeckim. Zubecka kunga 70 gadu jubilejā viesi dāvanu vietā pasniedza ziedojumus mūsu skolai.


Paldies Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības kamerai Imāra Lūša k-ga vadībā par ziedotajiem līdzekļiem skolas atbalstam.


Paldies kundzēm B. Strong, Ģ.Janmejs, A.Dukātei, I.Rozentālai, M.Kuikulītei par ziedotajām kūkām un smalkmaizītēm skolas pasākumiem. Tās pārdodot mēs tiekam pie līdzekļiem.

Apakšlapas (1): Līdzekļu vākšana