Iestudēto lugu teksti

Adelaides latviešu skolas skolotājas cītīgi strādā pie lugu tekstu vienkāršošanas, lai bērni pēc iespējas labāk izprastu tekstu un lomu. Nu jau veiksmīgi esam pārveidojušas 3 lugas.

- Anna Brigadere "Sprīdītis"
- Andrejs Pumpurs "Lāčplēsi", bet lugas tekstu ņēmām no Gunāra Vīndedža "Pasakas par Lāčplēsi"
- Rainis "Zelta zirgs".
ĉ
Lena Rumpe,
2009. gada 2. aug. 00:39
ĉ
Lena Rumpe,
2009. gada 2. aug. 00:35
ĉ
Lena Rumpe,
2009. gada 2. aug. 00:40
Comments