Aizvesto piemiņas diena

Publicēja 2015. gada 7. jūn. 08:08Adelaides Latviešu Skola   [ atjaunināja Lena Rumpe 2017. gada 26. janv. 16:35 ]
13. jūnijā plkst 14:00 Adelaides Latviešu skola piedalās Aizvesto piemiņas dienā. 

Atceres akts notiek Adelaides Migrācijas Muzeja pagalmā pie piemiņas plāksnēm, kur tiek nolikts vainags. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai bērni apzinās, ka latviešu tautas vēsturē ir bijušas arī ļoti skumjas un diemžēl no vēstures neizdzēšamas dienas.

Dienas gaita skolā

9:30-11:00 - mācības, kā parasti
11:00 - 11:30 - starpbrīdis
11:30-12:00 - dziesmu mēģinājums
12:00 - 12:15 - bērniem būs sagādāti karstie suņi pusdienām (Valda Burleigh)
12:15 - 13:00 - pārģērbšanās tautastērpos (vecāki palīdz)
13:00 - vecāki aizved bērnus uz Migrācijas muzeju
14:00 - Aizvesto atceres piemiņas akts
 Mašīnas varēs novietot Torrens Parade Ground, bez maksas minot Baltic Council un Migrācijas muzeju
vecāki paliek uz piemiņas brīdi, kas sākas 14:00


13th of June school is participating in the Commemoration of Deportations at the Migration Museum.
Events for the day
9:30 - 11:00 - lessons as usual
11:00 - 11:30 - recess as usual
11:30 - 12:00 - choir rehersal - Rasma
12:00 - 12:15 - lunch - hot dogs in the school yard provided - Valda Burleigh
12:15 - 13:00 - changing into Latvian costumes (parents help)
13:00 - parents transport children to Migration Museum
13:30 - students are gathering at the Migration Museum, Kintore Ave. - Rasma
Free carpark available at the Torrens Parade Ground if you mention Baltic Council and Migration Museum
Parents are expected to stay until the end of the ceremony (start at 14:00)
Comments