2023. mācību gads Adelaides Latviešu skolā 

ir 

      DZIESMU SVĒTKU gads

Ja arī Jūsu bērni grib uzzināt vairāk par Dziesmu svētku 150 gadu tradīcijām un  svinībām Latvijā un Austrālijā, esiet laipni aicināti skolā!

Sestdienās no 9:30-13:00 (izņemot skolas brīvlaikus).

Uz tikšanos!

ADRESE:  4 Clark St, Wayville, SA