Skolas sarīkojums 24. septembrī

Post date: Jul 31, 2016 8:43:03 PM

Mēs aicinām visus uz

Adelaides skolas gadskārtējo sarīkojumu un vidusskolas izlaidumu

Pirmā daļa sāksies 10:00 ar vidusskolas izlaidumu (absolvente Tamāra Līduma), pēc tam sekos skolēnu dziesmu un deju koncerts. Otrajā daļā mēs visus aicinām uz

Pavasara gadatirgu

Pavasara gadatirgus būs īsti piemērots noslēgums mūsu skolas Ēdienu gadam.

Skolas bērni piedalīsies ar pašu gatavotiem gardumiem un pārdos tos pie saviem tirgus galdiem.

Kā jau īstā gadatirgū, mēs aicinām ļaudis no malu malām, ciemu ciemiem, organizāciju organizācijām, biedrību biedrībām, baznīcām un koriem – nāciet pulkā ar saviem tirgus galdiem - pīrāgiem un kūkām, puķēm un stādiem, rokdarbiem, īstu mantu, krāmiem un reklāmas būdām, un galvenais - izmantojiet izdevību iepazīstināt jūsu organizāciju un piesaistīt jaunus biedrus. Mums būs brīvā skatuve un mikrofons, nāciet un runājiet, dziediet un dejojiet, rādiet kumēdiņus un zilus brīnumus.

Gadatirgus notiks 24. septembrī no aptuveni 11:30 līdz 13:00 Tālavas lielajā zālē. Galdu salikšanu vislabāk paveikt no paša rīta sākot no 9:00, pirms sarīkojuma svinīgās daļas.

Lūdzu visus interesentus (organizācijas un privātpersonas) pieteikties pie Ivetas Leitases adelaidesskola@gmail.com Skola būs ļoti pateicīga par ziedojumiem no visiem skatītājiem, pārdevējiem un pircējiem.