2013./2. ceturkšņa plāns

Post date: May 9, 2013 4:49:43 AM

Sākot no 25. maija, kamēr Ilga un Iveta ir Latvijā:

Skolas administrators – Reinis Dancis

Mācību pārzine - Rasma Celinskis (stundu plānošana, skolotāji, klases, gatavošanās sarīkojumam)

Dziedāšanas skolotāja – Lilita Daenki

R/1/2 skolotāja – Ļena Rumpe

3 klases skolotājs – Dāvids Priedkalns

4-5 klases skolotāja – Rasma Celinskis

6-7 klases skolotāja – Ināra Kalniņa

Stundu plāns:

9:30-11:00 – Latviešu valoda

11:00 – 11:30 – starpbrīdis

11:30-12:00 – gatavošanās skolas sarīkojumam

12:00-13:00- dziedāšana, dejošana