2014./Skolas nākotnes plānošanas konference

Post date: May 20, 2014 2:56:59 AM

„Adelaides Latviešu skolas nākotne”

Sestdien, 2014. gada 5. jūlijā, plkst. 11:30 – 17:00.

Mūsu skolā mācās bērni ar dažādām valodas zināšanām, daži bērni latviski runā tekoši, citi bērni latviski nerunā tikpat kā nemaz. Mēs aicinām latviešu sabiedrību, organizācijas un skolas saimi piedalīties konferencē, kur mēs nodefinēsim skolai jaunu vīziju un mērķus.

Visiem, kam ir interese, lūdzam pieteikties pie konferences vadītājiem Intas un Jura Skābēm līdz 15. jūnijam, nosūtot pieteikumu pa pastu 40 Grevillea Way, Blackwood, 5051 vai elektroniski - ijskabe@ozemail.com.au

Adelaides Latviešu skolas padome

Vārds, uzvārds _______________________________________________________

Mājas telefons _______________________ Mobilais ________________________

e-pasts _____________________________________________________________

o Mani bērni mācās/mācījās/mācīsies latviešu skolā

o Mani mazbērni mācās/mācījās/mācīsies latviešu skolā

o Esošais vai bijušais skolas skolotājs

o _____________________________________________ organizācijas pārstāvis

o Ieinteresēta persona

o Es mācījos Adelaides vai citā latviešu skolā, kurā ___________________________