2009.g. 26. Septembris

Zinta Līduma laikrakstam "Latvietis" - Adelaides Latviešu skola 26. septembrī rīkoja savu gadskārtējo skolas sarīkojumu. Šī gada sarīkojums bija ļoti nozīmīgs Adelaides skolai, kura šogad svin savu 60 gadu pastāvēšanas jubileju. Kā bijušais skolas skolotājs un pašreizējais ALB priekšsēdis Bruno Krūmiņš teica: „Kad es mācīju skolā, man nebija nekāda ideja, ka skola pat pastāvēs 60 gadus.“

Sarīkojuma programma pievienota zemāk.

Skolas sarīkojumā šogad pēc divu gadu pārtraukuma piedalījās arī Adelaides Latviešu bērnudārs un spēļu grupa. Paldies Vizmai Skābei - Boag par darbu visa gada garumā audzinot nākamos skolas skolēnus.

Jāņa Raiņa luga Zelta Zirgs

Skolas bērni sarīkojumu sāka, uzvedot Raiņa lugu, kuru viņš rakstīja uz Ziemassvētkiem Zelta Zirgs. Lugai Zelta Zirgs šogad apritēja 100 gadu, un Adelaides Latviešu skola ir vienīgā skola visā pasaulē, kura šogad uzved šo lugu. Luga bija speciāli sagatavota Adelaides skolai un skolēnu spējām. Uzvedumā redzējām kā Antiņam (Liene Bruns) jāatstāj sava mirušo tēva mājas, kā viņš dodas pie karaļa (Aragon Rozītis-Olds) uz pili un ar Baltā Bērna (Raimonds Jaudzems) un Baltā tēva (Tamāra Līduma) padomu un palīdzību mēģina tikt klāt pie princeses Saulcerītes (Simbelīna Pūce), kura guļ Stikla kalnā, un kuru sargā cītīgi 7 kraukļi (Vineta Zveja, Sebastians Rozītis-Holding, Aksels Ceplītis, Matīss Lūsis, Daila Boag, Lucija Spanovska un Olivija Spanovska). Antiņam izdodas Saulcerīti uzmodināt. Tad vēl tikai atliek uzvarēt Melno Princi (Mārtiņš Līdums) un beidzot iegūt princeses Saulcerītes roku, turpretim krauklis ar Melno māti (Anitu Lauru) uz Stikla kalnu aizveda Melno Princi.

Lugas režisore bija skolotāja Rasma Celinska, kura nedēļām bija bērnus pirmklasīgi apmācījusi katru savā lomā. Liels paldies arī jāizsaka visiem skolēnu vecākiem, kuri bija nākuši talkā veidot uzvedumam dekorācijas, it sevišķi Danielai Ādmīdiņai un arī Astrīdai Baltūtis, kura organizēja, lai varētu aizņemties iespaidīgos kostīmus no Adelaides Lietuviešu teātra biedrības.

Ziņnessis atnesis ziņu par Karaļa rīkoto mielastu par godu Princesītes modināšanai.

Ravi Baltutis - Ziņnesis, Shasi Baltutis - Lipsts,

Gwydion Rozitis –Olds- Bierns

Kraukļi modri sargā princesīti.

Olivija Spanovskis, Lucija Spanovskis, Sebastians Rozitis-Holding, Aksels Ceplītis, Matiss Lūsis, Daila Boag, Vineta Zveja

Princesīte - Simbelīna Pūce

Trešais krauklis - Matīss Lūsis

Kuram kārta kāpt Stikla Kalnā?

Sargi - Shashi Baltutis un Ravi Baltutis, Melnais Princis - Mārtiņš Līdums, Karalis - Aragorn Rozītis-Olds

Izrāde beigusies!

Melnā Māte (Anita Laurs) ar kraukļu saimi,

Baltais Bērns - Raimonds Jaudzems, Baltais Tēvs - Tamāra Līdums, Princesīte - Simbelīna Pūce, Antiņš - Liene Brūna,

Melnais Princis - Mārtiņš Līdums, Karalis - Aragorn Rozītis-Olds, Sargi - Ravi Baltutis un Shashi Baltutis

Apsveikumi un Uzrunas

Gunta Rudzīte pasniedza skolai čeku par $1170 – no Adelaides Latviešu biedrības kora.

Skolas saime no sirds pateicas!

ALB priekšsēdis Bruno Krūmiņš pasniedz skolēniem Mārtiņam Līdumam un Tamārai Līdumai

Latvijas Republikas Sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta Goda Rakstu par piedalīšanos

Bērnu zīmēšanas konkursā Apsveikums Latvijas Republikai 90 gadu jubilejā.

Otrais apbalvojums bija Margotai Puķītei kā Etnisko skolu 2009. gada pamatskolas skolotāja

(Ethnic schools primary teacher of the Year 2009).

Trešais apbalvojums bija ilggadējai vidusskolas skolotājai un pašreizējai vidusskolas pārzinei

Ilgai Vaselei par lielo un sajūsmas pilno darbu, kuru viņa veic skolas labā.

Koncerts

Skolas korī dzied visi skolēni skolotājas Rasmas Celinskas vadībā.

Skolotāja Rasma Celinska ar brašajiem dziedātājiem un dejotājiem brāļiem Ravi un Shashi Baltutis.

Kā jau katru gadu, bērni rāda ko māk. Mārtiņš līdums spēlē čellu. Kopumā pavisam 8 skolēni sniedza individuālus priekšnesumus.

Dejotāji Matīss Lūsis, Sebastians Rozitis-Holding, Simbelīna Pūce, Aksels Ceplītis, Vineta Zveja un Raimonds Jaundzems

Vineta Zveja un Raimonds Jaundzems, Anita Laurs, Ravi Baltutis un Tamāra Līduma, Simbelīna Pūce un Aksels Ceplītis, Shashi Baltutis,

Mārtiņš Līdums un Liene Brūns, Matīss Lūsis, Sebastians Rozitis-Holding

Bruno Krūmiņa kungam prieks, ka Latviešu sabiedrībā

ir kam nodot pieredzi. Matīss Lūsis ir gatavs uzklausīt.

Visi skolas skolēni lepni un gandarīti par padarīto!

Paldies vecākiem un citiem atbalstītājiem par fotogrāfijām!