2013

Skolas padomes Priekšdētājs un bērnudārza koordinators - Reinis Dancis

Zinta Līdums - padomes priekšsēdētāja vietniece

Dāvids Priedkalns - sekretārs (pagaidu amats)

Kasiere Brita Līdums

Pamatskolas pārzine – I.Leitase

Vidusskolas pārzine Ilga Vasele (atbildīgā par kontaktiem ar Etnisko Skolu Valdi)

DLOA pārstāve- Lilita Daeke

Māra Priedkalns, Andris Jaudzems, Dāvids Vēdigs - vecāku pārstāvji

Vakance - skolotāju pārstāvis