2010

Pamatskola

Stefānija Rozītis

e-pasts: stef.rozitis@ozemail.com.au

Mobilais tālrunis: 04 0398 9058

Skolā strādā trešo gadu. Dzimusi Austrālijā audzina 3 dēlus, kuri aktīvi apmeklē skolu

un mammas iespaidā iemīl latviešu valodu arvien vairaak:) .

un

Rasma Celinskis

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā. Māca bērniem arī dziedāt un mīlēt latviešu tautas dejas.

Kā arī ir galvenā režisore mūsu teātra izrādītēm.

Ilze Ostrovska

Dzimusi un augusi Latvijā, Adelaidē dzīvo vairāk kā 10 gadus.

4.-5.klase

Daniela Ādmīdiņa

Dzimusi un augusi Latvijā, kopā ar ģimeni pārcēlusies uz Adelaide pirms gada. Dēlam Dāvidam ir divarpus.

Margota Puķītis un Ilga Vēvere

e-pasts: mrs_margota@yahoo.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā.

Ģeniālu ideju autore un neatņemama skolas sastāvdaļa:)

Aija Biezaite-Rozentāla

Mācīja dziedāšanu un folkloru pirmajā ceturksnī. Svaigi kā no Latvijas.

Vidusskola

11.-12. klase

Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Vidusskolā strādā 10-to gadu. Dzimusi Latvijā.

Pieaugušo klases:

Margota Puķītis

(skat. augstāk)

Ints Puķītis

e-pasts: jinx1943@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Dzimis un audzis Austrālijā. Aktīvi darbojies Skautu un gaidu kustībā.

Turpina radoši darboties latviešu sabiedrības labā Adelaidē.

Daniela Ādmīdiņa

8.klase