Skolotāji 2019. gads

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā kopš 2008. gada. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Strādā arī Annas Ziedares vasaras vidusskolā. Audzina meitu un dēlu.

Spēļu grupas un bērnudārza vadītāja Dace Freija

Dace vada spēļu grupu kopš 2012. gada. Dacei ir neapsīkstoša enerģija, lieliskas idejas un viņai patīk dziedāt - perfekta kombinācija, lai strādātu ar pašiem mazākajiem. Daces dēls nu jau ir skolnieks.

Sagatavošanas klases un 1.klases skolotāja Vizma Skābe- Boag

Vizma skolā strādā kopš 2015.gada. Audzina divas meitas un dēlu. Vizma ir pirmsskolas pedagogs pēc izglītības. Vizma ir arī mūsu čaklākā rokdarbniece un uzpasē skolas tautas tērpu krājumu.

2.klases skolotāja Mārīte Rumpe

Mārīte ir pieredzes bagāta skolotāju, kas skoliņā un Spēļu grupā ir darbojusies vismaz kopš 2006.gada, ja ne ātrāk. Audzina meitu un dēlu. Abu skolotāju bērni ir mūsu skolas skolēni. Mārītei ir gan veiklas rokas, gan radošas idejas sarīkojumu organizēšanā.

1. un 2. klasē palīgā nāk Aija Windsor. Aija pie mums strādā kopš 2014. gada un skolā nāk arī viņas divas meitas. Ikdienā Aija ir peldēšanas trennere.

3. klases skolotājas Daila Mohr, palīgos - Irēne Bywaters

Daila pie mums strādā kopš 2015. Dailai ir trīs meitas, kuras visas ir mūsu skolas audzēknes. Dailai ir vislielākā klase, tāpēc viņai palīgos jau otro gadu ir viņas mamma Irēne. Daila māca dejošanu un arī koklēšanu skolas bērniem.

4./5. klases skolotāja Dace Eigen

Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā kopš 2012. gada. Dace vienmēr domā par to, lai visiem bērniem būtu vienādas iespējas izpausties un lai bērni veiktu savus darbiņus ar prieku.

6./7. klases skolotāji - Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Iveta ir arī skolas pārzine. Ivetas bērni jau ir vidusskolas skolēni, bet viņa turpina aizrautīgi mācīt mūsu skolas vecāko klasi.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine un skolotāja Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Ilga ir profesionāla latviešu valodas skolotāja, dzimusi un izglītojusies Latvijā. Vidusskolā mums šogad ir vairāki skolēni un mācību darbs ir sarežģīts skolēnu dažādo valodas zināšanu dēļ.

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja un ilgus gadus darbojas mūsu latviešu skolā gan kā latviešu valodas, dziedāšanas un dejošanas skolotāja. Rasma ir arī prasmīga rokdarbniece.

Daila Mohr - māca dejošanu un koklēšanu.

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu