2013. g. 21. septembris

DZIESMAS SKOLAS SARĪKOJUMAM

Mīļie vecāki un ģimenes!

Šis ir dziesmu sarakst šī gada skolas sarīkojumam. 2013.g. sarīkojuma tēma ir Latvijas vēsture.

Lūdzu skatieties tabulu, lai zinātu kuras dziesmas Jūsu bērnam/iem ir jāzin. Skolas sarīkojumā bērniem būs dziesmu grāmatas ar dziesmu vārdiem, bet viņiem droši jāzina dziesmu melodijas un vārdu izrunu. Dziesmas pievienotas atsevišķos failos. Katrai dziesmai ir pievienota arī norāde uz YouTube.

*LŪDZU apskatieties paši, vai video ir jūsu bērniem piemēroti, jo dažos ir karavīru un karalaiku attēli un video.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu nāciet pie manis pēc skolas vai pa starbrīža laiku.

Ar cieņu

Rasma Celinska

›

Dear Parents and Families!

Here is the outline for this year’s Latvian School concert. The theme for 2013 is Latvia’s History.

Please refer to the included table so you are aware of which songs your children are required to be able to sing confidently. They will have words on the day. Song sheets are in a separate file.

At the end of the pages are YouTube adresses. PLEASE take the time to have a look, as parental discretion maybe required for some as there are images and video from war.

If you have any questions, please see me after school or in the break.

Regards,

Rasma Celinskis

Āvu, āvu baltas kājas

Kaķīts mans

Manai dzimtenei

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros

Nu ardievu, Vidzemīte

Tautiešami roku devu

Upe nesa ozoliņu

Strauja, strauja upe tecēj’