2013

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.

R/1/2 klases skolotāja Ļena Rumpe

e-pasts: lena.rumpe@gmail.com

Mobilais tālrunis:

Mūsu skolā strādā pirmo gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Audzina dēlu un meitu.

Klasē šogad ir 6 skolēni

3 klases skolotājs Dāvids Priedkalns

e-pasts: davidpriedkalns@me.com.au

Mobilais tālrunis:

Mūsu skolā strādā pirmo gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Rasmai dziedāšanā un dejošanā.

Klasē šogad ir 4 meitenes

4/5 klases skolotāja Rasma Celinskis

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja.

Klasē ir 5 skolēni.

6/7 klases skolotāja Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Jau otro gadu strādā arī pamatskolā pēc vidusskolā pavadītiem 12 gadiem. Dzimusi un augusi Latvijā. Latviešu valodas skolotāja pēc izglītības. Pagajušajā gadā ieguva Dienvidaustrālijas lielāko atzinību skolotājiem - Gada skolotājs vidusskolā Etniskajā skolā.

Izlaiduma klasē šogad ir 3 puikas

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Skolotāja Rasma Celinskis

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu un dejošanu visai skolai

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā. Skolas Sarīkojuma galvenā paresona.

Aizvietotāji, konsultanti un palīgi

Stefānija Rozītis

e-pasts:

Mobilais tālrunis:

Skolā strādā piekto gadu. Dzimusi Austrālijā, audzina 3 dēlus. Stefānija pagajušajā gadā ieguva jau vienu maģistra grādu (Masters of Teaching) un šogad turpina nākamo Masters of Education Flindera Universitātē.

Margota Puķītis

e-pasts: mrs_margota@yahoo.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā. Nopelniem bagāta profesionāla skolotāja. Divus gadus mācīja angļu valodu Daugavpils universitātē 90ajos gados.