Vēsture

Šajā lapā mēs gribētu ielikt informāciju un materiālus no skolas pagātnes.

Ir filma, kas stāsta par skolas vēsturi http://catalogue.nla.gov.au/Record/42691022

Kādreizējie Austrālijas Latviešu skolu skolēni pulcejās Facebook http://www.facebook.com/group.php?gid=39323150700

Ja jūs gribat kaut ko uzrakstīt par skolas vēsturi vai jums ir jau gatavi materiāli, lūdzu uzmeklējiet skolas vadību - Kontakti

Par dažādiem skolas notikumiem visplašāk ir atspoguļots elektroniskajā laikrakstā Latvietis. Skatīt "Noderīgas saites."