2011

Jolanta Lūsis, Etnisko skolu bērnu dienas festivāla baudītāja

ETNISKO SKOLU BERNU FESTIVĀLS ADELAIDĒ

Adelaides Latviešu skola, kā svarīga sastāvdaļa Dienvidaustrālijas Etnisko skolu apvienībā, priecājas par to, ka varēja piedalīties 2011. gada etnisko skolu bērnu dienas festivālā, sestdien, 29. oktobrī.

Skolas padome aicināja visus Adelaides Latviešu skolas skolēnus, skolotājus, vecākus un ģimenes locekļus aktīvi piedalīties svētkos.

Neskatoties uz nelabvēlīgā laika pareģojumu, sestdienā tomēr uzspīdēja saulīte un bija zilas debesis, par prieku festivāla rīkotājiem.

47 etniskās skolas (ieskaitot mūsu pašu latviešu skolu) pulcējās Hindmarša laukumā, pilsētas vidū, lai dotos kopīgā gājienā caur pilsētu, uz Adelaides festivāla centru.

Gāja lieli, gāja mazi, ģērbušies tautas tērpos, skolotāju Marītes, Ivetas, Rasmas, Stefānijas, Vizmas un vecāku un vecvecāku pavadībā, priekšgalā nesot Adelaides Latviešu skolas nosaukumu.

Gājienu ievadīja policija un tai sekoja skotu mūzikas orķestris. Gājiens veicās raiti un bērni teica, ka 20 minūšu gājiens – kas apstādināja Adelaides satiksmi - bijis daudz par īsu!

Mazliet ieēduši un padzēruši, visi apsēdās uz Adelaides festivāla centra terases, lai noklausītos apsveikuma runas. Tādas bija no Etnisko Skolu apvienības, Dienvidaustrālijas leitnantgubernātora, Dienvidaustrālijas parlamenta pārstāvjiem un Izglītības ministres.

Tad sākās koncerta daļa, kurā dalību ņēma visas skolas. Ļoti iespaidīga bija ķīniešu pūķa deja, kurai sekoja vēl daudz citas grupas kā arī tautas tērpu parādes.

Adelaides latviešu skola, diriģentes Rasmas vadībā izvēlējās divas dziesmas – Pērkons veda vedekliņu un Ar vilciņu Rīgā braucu. Mūsu 17 bērni ļoti izteiksmīgi nodziedāja dziesmas un izraisija lielus aplausus. Bija patīkama pārmaiņa no citu skolu dejām. Skatītāji un klausītāji bija ap 500.

Mums Adelaides Latviešu skolai tā bija iespēja parādīt latviešu bagāto kultūras un valodas mantojumu Dienvidaustrālijas sabiedrībai.

Un mūsu skolēni redzēja, ka viņi nav vienīgie, kas sestdienās nāk uz savu skolu, un ka Adelaidē ir daudz bērni, kuri tur cieņā savas tautas valodu un kultūru, tik pat cieši kā mēs latvieši!

Tā pavadijām pagajušo sestdienas latviešu skolas dienu Adelaidē!

Gājiena dalībnieki pulcējas Hindmarš laukumā - skolas bērni un bērnudārza mazuļi ar vecākiem

Mēs apstādinājām satiksmi Adelaides ielās!

Skolas berni dzied 500 skatītājiem

25. okt.

Skatieties pievienoto pdf failu ar sīkāku informāciju par festivāla norises kārtību