2013

Skola piedalījās ikgadējā Etnisko skolu gājienā no Hindmarsh Square līdz Adelaide Festival Theatre

Adelaides Latviešu skola, kā svarīga sastāvdaļa Dienvidaustrālijas Etnisko skolas apvienībā, piedalījās 2013. gada etnisko skolu bērnu dienas gājienā sestdien, 2013. gada. 26. oktobrī.

Skolas padome aicināja visus Adelaides Latviešu skolas skolēnus, skolotājus, vecākus un ģimenes locekļus aktīvi piedalīties gājienā.

Sestdienas rītā uzspīdēja saulīte un bija zilas debesis.

47 etnisko skolu (ieskaitot mūsu pašu latviešu skolu) pulcējās Hindmarša laukumā, pilsētas centrā, lai dotos kopīgā gājienā caur pilsētu uz Adelaides Festivāla centru.

Gāja lieli, gāja mazi, ģērbušies tautas tērpos, skolotāju un vecāku un vecvecāku pavadībā, priekšgalā nesot Adelaides Latviešu skolas nosaukumu.

Gājienu ievadīja policija un tai sekoja skotu mūzikas orķestris.

Adelaides Latviešu skolai atkal bija iespēja parādīt latviešu bagāto kultūras un valodas mantojumu Dienvidaustrālijas sabiedrībai.

Mūsu skolēni redzēja, ka viņi nav vienīgie, kas sestdienās nāk uz savu skolu, un ka Adelaidē ir daudz bērnu, kuri tur cieņā savas tautas valodu un kultūru.