Skolas pilnsapulce 11. februārī plkst 12:30

Post date: Feb 8, 2012 1:34:40 AM

Lūdzu visus vecākus, skolotājus, padomes locekļus un darbiniekus ierasties uz skolas pilnsapulci (AGM)

Sestdien, 11. februārī. 12:30 pm, (ierašanās 12:15 pm), Tālavas Mazajā Zālē

Darba kārtībā:

a) Iepriekšējā protokola pieņemšana

b) Kasiera ziņojums

c) Pārziņu ziņojumi

d) Padomes sastāva maiņa –

a. Sekretārs (vakance)

b. Jaunā kasiere (Brita Līdums)

c. Saimniecības vadītājs (vakance)

d. Skolas PR pārstāvis - raksti avīzēm (vakance)

e. Revidents (SPA, ACA, NIA) – (vakance)

f. Public Officer (vakance)

g. Līdzekļu vākšanas coordinators (vakance)

e) Statūtu izmaiņas

f) Dažādi jautājumi

· Skolas pasākumu programma un vecāku iesaistīšana atbilstošās komitejās

· Lieldienu pasākums – kā to noorganizēt – kā publisku pasākumu vai skolas iekšēju

· Skolas Sarīkojums – cik lielu sarīkojumu taisīt