III cet. Skolas sarīkojums

I

kgadējais skolas sarīkojums notiek katru gadu 3. mācību ceturkšņa pēdējā mācību sestdienā. Šis sarīkojums ir kā atskaites punkts par padarīto gan pašiem gan vecākiem, ciemiņiem un visai sabiedrībai. Šo pasākumu apmeklēt ir laipni aicināti visi, kam ir interese par jauno paaudzi un viņu veikumu. Esiet mīļi gaidīti šajā pasākumā:)

Šajā sarīkojumā skolēni tērpjas tautastērpos. Skatieties pielikumu zemāk - tie ir zinātņu doktores Aijas Jansones sastādītie padomi "Ieteikumi Latviešu tradicionālā tautas tērpa komplektēšanā"