Iestudēto lugu teksti

Adelaides latviešu skolas skolotājas cītīgi strādā pie lugu tekstu vienkāršošanas, lai bērni pēc iespējas labāk izprastu tekstu un lomu. Nu jau veiksmīgi esam pārveidojušas 3 lugas.

- Anna Brigadere "Sprīdītis"

- Andrejs Pumpurs "Lāčplēsi", bet lugas tekstu ņēmām no Gunāra Vīndedža "Pasakas par Lāčplēsi"

- Rainis "Zelta zirgs".