Līgo Dzintaros - brauciet visi

Post date: Jun 7, 2015 2:47:02 PM

Willson Drive, Normanville SA 5204, sestdien, 20. jūnijā

Brauciet svinēt kārtīgus latviešu Jāņus

14:00 Ierašanās, vaiņagu vīšana (ziedus, zāles jāņem līdz)

17:00 Jāņamāte un Jāņatēvs sagaida Jāņabērnus (dziesmas, danči)

18:00 Kopīgās vakariņas un noslēgumā loterija

Par vakariņām (ieskaitot kafiju un kūkas) -

• pieaugušajiem (no 15 gadu vecuma) $ 15.00

• bērniem (no 5 gadu vecuma) $ 10.00

Par pārnakšņošanu un brokastīm (bērniem bez maksas) $ 15.00

KOPĀ - par vakariņām, pārnakšņošanu un brokastīm $ 25.00

Pārdošanā būs arī Jāņu alus, karstvīns, baltais un sarkanais vīns!

19’os Ugunskurs, apdziedāšanās, saviesīgā uzdzīve

vecāki ir atbildīgi par savu bērnu (līdz 18. gadu vecumam!!!)

uzraudzību

21:00 Kafija un kūkas

Svētdien no rīta

8:30-9:30 Pankūku brokastis

9:30 – 11:30 Koptelpu un pagalma satīrīšana

Lūdzu ņemiet līdzi –

mantas, ko jūs varētu ziedot loterijai

guļampiederumi pārnakšņošanai

kabatas baterijas; “glowsticks” bērniem

Dear supporters and friends of the Latvian School,

The sun is turning towards mid-winter in Adelaide (and mid-summer in Latvia) and the Adelaide Latvian School, as part of its annual fundraising, is hosting Jāņi at Dzintari on Saturday 20 June 2015.

The programme for the 20th is as follows:

14:00 Start time/festivities begin, wreath weaving, please bring along

flowers, greenery, grasses and oak leaves to create your own

wreath.

17:00 Hosts will meet and greet the Jāņi revellers with beer and cheese followed by singing and dancing.

18:00 Dinner and lottery

Dinner (including cake and coffee)

• adults - from 15 years old $ 15.00

• children [from 5 years old] $ 10.00

A bed for the night and breakfast - No charge for children $ 15.00

Dinner, a bed for the night and breakfast $ 25.00

Latvian beer, gluhwein and white and red wine will be available at the bar!

19:00 Bonfire, singing and socialising

21:00 Coffee and cake

Sunday morning (21/06/2015)

8:30 - 9:30 Pancake breakfast

9:30 – 11:30 Tidying up of the common areas

Please bring with you:

* a donation for the lottery

* If you are staying the night - pillows and linen (mattresses are supplied

in the dormitories)

* torches and glow sticks for the children