1. Skolas vīzija, mērķi un mācības

Skolas vīzija

MŪSU SKOLA IR JŪSU SKOLA!

Te mums patīk, šeit tu esi gaidīts.

Pateicoties visas Adelaides latviešu sabiedrības atbalstam un nenogurstošajam brīvprātīgo darbam – Adelaides Latviešu skola ir un būs vieta, kura jums dāvā iespēju:

  • dzirdēt, mācīties un lietot latviešu valodu mūsdienīgā skolā vienaudžu un vietējās latviešu sabiedrības vidū;
  • iepazīties ar latviešu no paaudzes paaudzē nodoto vēstures un kultūras mantojumu stundās, bibliotēkā ar modernām grāmatām un plaši pielietojot mūsdienu tehnoloģijas;
  • rast prieku, vērojot vai piedaloties skolas un sabiedrības rīkotajos pasākumos;
  • atrast un sajust piederību Latvijas un vispasaules latviešu sabiedrībai;
  • justies gaidītam, vai tu brīvi runā latviski, vai tikai sāc mācīties.

Mēs tevi gaidām!

Skolas vīzija tika izveidota 2014. gada 5. jūlijā, skolas konferencē, piedaloties vecākiem, skolotājiem un latviešu sabiedrības pārstāvjiem. Rakstu par konference lasiet šeit.

Skolas mērķis

Adelaides Latviešu skolas mērķi ir mācīt latviešu valodu, kultūru, vēsturi un tradīcijas, lai bērni varētu uzturēt un saglabāt latvisko identitāti, dodot iespēju nākotnē kļūt par aktīviem un lojāliem Latvijas pilsoņiem.

Skolas statūti

Pamatskola

Mācības notiek 4 ceturkšņus. Skolas brīvdienas ir vienā laikā ar Dienvidaustrālijas skolu brīvdienām.

Pamatskolā mācās bērni un jaunieši no sagatavošanas klases līdz 7.klasei. Pamatskolas mērķis ir iemācīt pēc iespējas brīvāk pārvaldīt latviešu valodu, iepazīstināt ar latviešu kultūru (dziesmām, dejām, tradīcijām) vēsturi un ģeogrāfiju.

Skolas darba diena

Sestdienās

9:25 - 9:30 Pulcēšanās bibliotēkā. Tēvreize

9:30 līdz 11:00 LATVIEŠU VALODA

11:00 līdz 11:30 Starpbrīdis (kafejnīcā un svaigā gaisā skolotāju un vecāku uzraudzībā

11:30 līdz 12:55 DZIEDĀŠANA, DEJOŠANA

12:50 -13:00 Skolas noslēgums, Dievs, svētī, Latviju.

Skolas gada gaitā mēs piedalāmies Adelaides latviešu sabiedrības sarīkojumos un svinam savus svētkus. Skola rīko latviskās Lieldienu svinības, Jāņus latviešu īpašumā Dzintaros, skolas sarīkojumu 3.cet. beigās arī ikkgadējo skolas sarīkojumu Skolas sarīkojums. Decembra sākumā mēs cepam piparkūkas kopā ar Daugavas Vanadzēm un svinam izlaidumu un gaidam ciemos vecīti ar bārdu un dāvanu maisu.

Mēs piedalāmies 4. maija svinēšanā Tālavā, Aizvesto piemiņas dienā pie Migrācijas muzeja Adelaidē, Baltijas ceļa atcerei rīkotajā koncertā, 18. novembra svinībās Tālavā.

Vidusskola un pieaugušo apmācība

Pieaugušo apmācība notiek pirmdienās un otrdienās no 6:00pm līdz 9:00 pm.

Vidusskolas stundas šogad notiek sestdienās. Bet atkarībā no gribētāju skaita un skolotāju iespējām tas var mainīties.

Arī vidusskolā un pieaugušo apmācībai ir skolas brīvdienas.