2014./Skolas informatīvā sanāksme 8.februāri plkst 9:30

Post date: Feb 4, 2014 1:07:16 PM

Skolas kalendārs, vecāku un skolotāju dežūras, kafijas galda atbildīgie - Skolas kalendārs

Important dates, recess supervision schedule, event coffee duty roster

Skolas padomes sēde notiks 11:30-13:00, lūdzu ieplānojiet šo laiku, ja vēlaties darboties skolas padomē.

School board meeting at 11:30-13:00, please plan your time accordingly if you want to be school board member.

Skolēnu pieteikšanās veidlapa - Pieteikšanās forma 2014

Student enrolment form